Wsparcie psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne, wsparcie w  kryzysie , psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia rodzinna i grupowa, coaching.  Nasi specjaliści pracują w nurcie poznawczo – behawioralnym, systemowym, analitycznym i humanistyczno – egzystencjalnym.

Do kogo kierujemy ofertę.

 

Oferta kierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych . Dla klientówIMG_8703 polskojęzycznych i cudzoziemców.

Z jakich usług możesz skorzystać?

Busola proponuje wsparcie psychologa, psychologa dziecięcego, psychoterapeuty, seksuologa, terapeuty rodzinnego i par, terapeuty uzależnień i DDA, coacha oraz psychiatry. Przeprowadzamy diagnozy psychologiczne, w tym również diagnozy trudności szkolnych i zaburzeń rozwojowych. Oferujemy pomoc krótkoterminową i psychoterapię długoterminową.

W jakich sytuacjach możemy pomóc?

 • Kryzysy i trudności osobiste.
 • Kryzysy rozwojowe, problemy  towarzyszące dojrzewaniu, problemy towarzyszące  dorosłości i dojrzałości.
 • Depresja, nerwica, zaburzenia lekowe i inne zaburzenia psychiczne.
 • Uzależnienie lub bycie w relacji z osobą uzależnioną.
 • Trudności około rozwodowe.
 • Kłopoty w związku, kłopotów w relacjach rodzinnych.
 • Trudności wynikające ze sprawowania pieczy zastępczej lub adopcji.
 • Trudności wychowawcze, towarzyszenia dziecku w kryzysie, po traumie.
 • Trudne relacje z nastolatkiem, problemy komunikacyjne, problemy ze stawianiem granic.
 • Zaburzenia odżywiania i kłopoty ze zdrowiem,
 • Konsultacje psychiatryczne: diagnoza, leczenie.
 • Potrzeba rozwoju osobistego i poprawy jakości życia.