Psycholog, psychoterapeuta

magda_leszek

MAGDALENA LESZEK,

psycholog, pedagog

Zaburzenia więzi, ADHD, trudności wychowawcze, problemy szkolne. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i ich rodzicami.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym na oddziale psychiatrii dziecięcej, gdzie pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Prowadzi treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, treningi umiejętności społecznych dla dzieci.

Współtworzyła Stowarzyszenie Półpiętro, w którym zajmowała się wspieraniem rozwoju jak również prowadząc warsztaty dla wolontariuszy z zakresu zaburzeń zachowania i rozwoju u dzieci. Obecnie pracuje w Centrum Rodziny i Praw Dziecka prowadząc konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz w Fundacji Dobrych Praktyk, wspierając rodziców zastępczych w trudnościach wychowawczych.

 

damian_szestopałko

DAMIAN SZESTOPAŁKO,

psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP

Specjalizuje się w pracy z rodzinami i parami w zakresie każdej problematyki. Terapie indywidualne prowadzi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tymi, którzy własne problemy łączą z relacjami rodzinnymi. Prowadząc psychoterapię opiera się głównie na dorobku szkół: systemowych, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Do terapii przyjmuje rodziny i pary: z problematyką odżywiania (anoreksja, bulimia), z problematyką zaburzeń afektywnych (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), z problematyką okołorozwodową, z zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, z konfliktami międzypokoleniowymi, z problematyką wychowawczą i szkolną dziecka, z chęcią działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Absolwent Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał między innymi w II Zespole Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych modułach zajęciowych, kursach i szkoleniach. Uczestniczył w realizacji programów pomocowych zajmując się psychoterapią rodzinną, par, indywidualną oraz grupową.

 

Dominika Ambroziewicz - Wnuk

DOMINIKA AMBROZIEWICZ -WNUK

psycholog i trener

Od  20 lat pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i ich opiekunami. Związana z Ośrodkiem  Socjoterapii  „Kąt ” i Fundacją La Strada.  Wspiera osoby, które doświadczają trudności szkolnych i wykluczenia z systemu szkolnego. Młodzież doświadczającą trudności relacyjnych, zaburzeń okresu dojrzewania oraz  nastoletnich rodziców,  młodzież  w kryzysie wynikającym z zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego  Przez wiele lat pracowała z  osobami doświadczającymi nadużyć seksualnych i ich bliskimi.

 

IMG_3872

ARTUR LUTAREWICZ

psycholog , terapeuta.

Absolwent Szkoły Psychoterapii Intra. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami i młodymi dorosłymi.  Od ponad  20 lat w  Ośrodku Socjoterapii „Kąt”, a wcześniej w Poradni dla Rodziców TOP.  Zajmuje  się problemami rodzin, które borykają się z trudnościami szkolnymi, problemami wychowawczymi i relacyjnymi.   Wspiera nastolatków  z zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi,  innymi  zaburzeniami zdrowia psychicznego, wykluczonych z systemu szkolnego. Doradca w anonimowym punkcie testowania HIV.

 

patrycja_kurowska

PATRYCJA KUROWSKA-KOWALCZYK

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta – Seksuolog Warszawa

Zajmuje się seksuologią rozwojową, interwencjami, psychoterapią, prowadzi grupy i treningi terapeutyczne, edukacyjne, interpersonalne, a także indywidualne konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
Związana od lat z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Współautorka programów szkoleń i warsztatów. Biegła sądowa z zakresu psychologii i seksuologii.

Absolwentka Wydziału Psychologi Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Specjalista ds. uzależnień , terapeuta

MARIOLA JACZEWSKA

psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień – Leczenie uzależnień. W trakcie szkolenia i certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie zawodowe:  indywidualna terapia osób  uzależnionych, indywidualna terapia osób współuzależnionych, współprowadzenie grupy terapeutycznej dla rodziców zastępczych (osoby współuzależnione), indywidualna praca terapeutyczna z wychowankami pieczy zastępczej i opiekunami zastępczymi.

 

patrycja_szelag_jarosz

PATRYCJA SZELĄG-JAROSZ

psycholog (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR),coach, trener rozwoju osobistego. Coach Warszawa

Od 2007 roku związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w zakresie wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, aktywizacji zawodowej oraz coachingu. Specjalizuje się w obszarze life coachingu, wspierając klienta w podnoszeniu jakości życia, wzmocnieniu poczucia własnej wartości i aktywnej samooceny, zachowaniu równowagi życiowej oraz efektywnym radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Pracuje z cudzoziemcami w sytuacji kryzysowej .

 

iwona_kuś

IWONA KUŚ

psycholog (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach Solution Focused Brief Therapy),  certyfikowany coach (Coach U Inc./Core Essentials Fast Track Program) akredytowany w International Coach Federation), trener oraz konsultant HR. – Kariera zawodowa Warszawa

Realizuje projekty doradcze, coachingowe, diagnostyczne i szkoleniowe dla osób indywidualnych oraz firm. Pracuje z  młodymi osobami, będącymi na początku swojej drogi na rynku pracy, jak i z osobami z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, których objawy mogą wskazywać na spadek motywacji lub wypalenie zawodowe.
Pracuje z klientem w języku polskim i angielskim.

 

IMG_3879

Paweł SIŁAKOWSKI

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista leczenia uzależnień. Leczenie uzależnień Warszawa

Specjalista terapii uzależnień certyfikowany w Instytucie Psychologii Zdrowia. W trakcie certyfikacji w  Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, w ramach szkolenia: Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii.
Doświadczenie zawodowe: indywidualna terapia osób uzależnionych oraz indywidualna terapia osób współuzależnionych.

 

Joanna KONDRACKA

psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy . Terapia Rodzinna Warszawa

Zakres wsparcia: diagnoza psychologiczna, terapia indywidualna, psychoedukacja dla rodzin pacjentów, terapia rodzinna oraz terapia par, warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, także terapia indywidualna, rodzinna lub terapia par w języku angielskim.

Absolwentka kursu całościowego do certyfikatu psychoterapeuty (terapia systemowa rodzin i terapia psychodynamiczna) przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie doktorantka na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorancki staż kliniczny realizowany w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą zdobywała także na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

Ma doświadczenie w pracy w zespole i pod superwizją.

 

Monika JOPKIEWICZ

psycholog, psychoterapeuta. Psychoterapia Warszawa

Jest absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie odbywa podyplomowe szkolenie psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty. Instytut posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Uzależnień Monar oraz Stowarzyszeniu „Od – Do”. Od 8 lat prowadzi terapię indywidualną z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, ich rodzinami oraz osobami z syndromem DDA. Specjalizuje się także w pracy z osobami doświadczającymi depresji, lęków i napięć, niezadowolonych z jakości swojego życia.

Ewa Ulrich

Ewa ULRICH-ZAŁĘSKA

Psycholog/psycholog dziecięcy/trener

Od lat specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i rodzinami oraz osobami planującymi bądź spodziewającymi się dziecka. Pracuje w obszarach: zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych, trudności szkolnych oraz interwencji. Udziela również konsultacji indywidualnych oraz prowadzi szkolenia z zakresu wspierania umiejętności wychowawczych dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się dziećmi. Wspiera dzieci i pary w sytuacjach rozstania/rozwodu.
Absolwentka Wydziały Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Terapeutów i Trenerów Gestalt.
Związana z organizacjami pozarządowymi i placówkami edukacyjnymi. Autorka wielu publikacji dotyczących problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka.

bzak

Barbara ŻAK

Pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych. Pomoc dla rodziców nastolatków Warszawa

Ukończyła Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP). Jest realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD.Pracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze, przeżywają trudności  w relacjach z dziećmi, chcą zmienić swój sposób wychowywania (pracy z dzieckiem) i szukają pomocy i wsparcia.

 

IMG_3873

 

 

 

 

 

 

 

Jacek ZALEWSKI

Pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Psychoterapia par Warszawa

Ukończył Szkołę Psychoterapeutów przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Doświadczanie zawodowe zdobywał w Ośrodku Socjoterapii Kąt w Warszawie,  Ośrodku Socjoterapii Wspólny dom” w Wildze i Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, par i rodzinną. Pracuje w nurcie humanistycznym, gestalt. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 14 roku życia.

miroslawa_gogol_bujalska

Mirosława GORGOL-BUJALSKA

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia.

Od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi i dorosłymi w sytuacji kryzysu i problemów w rodzinie oraz z trudnościami w relacjach interpersonalnych. Od 19 lat związana zawodowo z Fundacją Dzieci Niczyje/ obecnie Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuje terapeutycznie z dziećmi doświadczającymi przemocy, w tym przemocy seksualnej, rówieśniczej oraz ich rodzinami. Prowadzi grupy psychoedukacyjne i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet-matek dzieci doświadczających przemocy. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się problematyką krzywdzenia dzieci i przemocy w rodzinie m.in. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, sędziów, prokuratorów. Superwizuje zespoły interdyscyplinarne, zespoły pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, zespoły psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacji pozarządowych.