Dotychczasowa współpraca

Założycielki Busoli, Patrycja Szeląg-Jarosz i Dominika Ambroziewicz-Wnuk współpracowały z:

Patrycja Szeląg Jarosz
Patrycja Szeląg Jarosz

Dominika Ambroziewicz - Wnuk

Dominika Ambroziewicz – Wnuk

 

 • Zespół Szkół w Mysiadle
 • www.poradnikzdrowie.pl
 • http://pulsmedycyny.pl/
 • www.makiwgiwerny.pl
 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 • Fundacja  „Ocalenie „
 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
 • Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
 • Urzędem Miasta Poznań,
 • Polską Radą Ekumeniczną,
 • Ośrodkiem Interwencji Poznania,
 • Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia Mława,
 • Urzędem ds. Cudzoziemców.
 • Fundacją La Strada,
 • Fundacją Dzieci Niczyje,
 • Stowarzyszeniem Integracja,
 • Stowarzyszeniem  na Rzecz Dziewcząt i Kobiet im. Marii Niepokalanej,
 • Stowarzyszeniem Hej, koniku,
 • Fundacją Dobrych Praktyk.