Cennik i Regulamin

Usługa Cena Czas trwania
PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPIA / PSYCHOLOG DZIECIĘCY / TERAPIA UZALEŻNIEŃ / TSR
Pierwsza konsultacja 130 zł 50 min
Wizyta terapeutyczna 120 zł 50 min
Terapia psychoanalityczna raz w tygodniu 120 zł 50 min
Terapia psychoanalityczna 2 razy w tygodniu 110 zł 50 min
Terapia psychoanalityczna 3 razy w tygodniu 100 zł 50 min
SEKSUOLOG 160 zł 50 min
TERAPIA RODZINNA 200 zł 90 min
PSYCHIATRA
Konsultacja lekarska 160 zł 50 min.
Konsultacja kontrolna 140 zł 30 min.
PSYCHOTERAPIA Z LEKARZEM PSYCHIATRĄ 160 zł 50 min.
COACHING 250 zł 90 min.
DORADCA ZAWODOWY 150 zł 50 min.
DIETETYK
Pierwsza wizyta 120 zł 50 min.
Wizyta kontrolna 90 zł 30 min.
Ułożenie diety na 7 dni 120 zł
Ułożenie diety na 14 dni 220 zł
Ułożenie diety na 21 dni 320 zł
Ułożenie diety na 7 dni i wizyta kontrolna 160 zł 30 min.
Ułożenie diety na 14 dni i wizyta kontrolna 260 zł 30 min.
Ułożenie diety na 21 dni i wizyta kontrolna 360 zł 30 min.
ENGLISH
PSYCHIATRA konsultacja lekarska ENGLISH
260 zł 50 min.
PSYCHIATRA konsultacja kontrolna ENGLISH
230 zł 30 min.
PSYCHOTERAPIA Z LEKARZEM PSYCHIATRĄ ENGLISH 260 zł 50 min.
COACHING ENGLISH 450 zł 90 min.
TERAPIA TSR ENGLISH 250 zł 50 min.
DORADCA ZAWODOWY ENGLISH 200 zł 50 min.
ROSYJSKI
PSYCHIATRA konsultacja  Rosyjski 260 zł 50 min.
PSYCHIATRA wizyta kontrolna Rosyjski 230 zł 30 min.

 

REGULAMIN

Regulamin korzystania z usług Centrum Rozwoju Osobistego i Usług
Psychologicznych Busola:
1. Wizyty można umówić osobiście lub telefonicznie wyłącznie w recepcji Centrum.
2. Czas wizyty zależy od wybranej usługi należy ustalić ją ze specjalistą.
3. Prosimy o odwoływanie wizyt telefonicznie lub wiadomością sms na nr telefonu
recepcji Centrum najpóźniej w 1 dzień roboczy przed ustalonym terminem do
godz. 18:00.
4. Nie stawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty w dniu, kiedy ma się ona odbyć skut –
kuje pobraniem opłaty w wysokości 100 % kosztów danej wizyty.
5. Należność za wizytę winna być opłacona przed wejściem do gabinetu.
6. Spóźnienie się klienta na wizytę nie oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się w
pełnym wymiarze czasowym przewidzianym na wizytę.
7. Pacjent może wystąpić z prośbą o opinię lub zaświadczenie przygotowanie dokumentu
objęte jest dodatkową opłatą (patrz: cennik).
8. Brak możliwości opłaty za daną wizytę musi być konsultowany z terapeutą. Należy
ustalić termin, kiedy zostanie uiszczona płatność. Jeżeli pacjent zalega z opłatą za
dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.
9. W Poradni przyjmujemy płatność tylko gotówką.
Zgoda na gromadzenie danych osobowych do celów ewidencji klientów i prowadzenia
dokumentacji konsultacji:
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, przez Busola Centrum Rozwoju Osobistego
Patrycja Szeląg-Jarosz oraz Edukacja i Rozwój Dominika Ambroziewicz-Wnuk, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), moich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej ewidencji
klientów i prawidłowego prowadzenia dokumentacji klientów”.