Grupy

Kto może skorzystać?

Z poszczególnych zajęć grupowych mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli.

Z jakich usług możesz skorzystać?

W naszym centrum prowadzone są grupy terapeutyczne oraz grupy wsparcia, dla osób mających  problem z uzależnieniami, współuzależnieniem oraz DDA. Uczestnicy tych grup zobowiązani są odbyć konsultację kwalifikującą do udziału w takiej formie wsparcia.

Warsztaty i szkolenia psychoedukacyjne to zajęcia jednorazowe bądź cykliczne umożliwiające uczestnikom  podniesienie kompetencji społecznych, nabycie lub rozwinięcie umiejętności takich jak radzenie sobie z chronicznym stresem, autoprezentacja, radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi, itp.

Lista planowanych zajęć grupowych

I.Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-10 i 11-13 (grupy klasy 1-3 i 4-6)

Dla kogo?

Dzieci przeżywające trudności w relacjach z rówieśnikami lub/i dorosłymi, mające problemy w obszarze emocji i zachowania.

Czemu służy?

 • Zdobywanie i podnoszenie umiejętności społecznych w grupie,
 • Poprawa jakości kontaktów interpersonalnych,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • Poprawa funkcjonowania w realiach szkolnych,
 • Wyciszenie problemów z zachowaniem.

Cena: 80 zł za pojedyncze zajęcia (100 min.) Cykl składa się z 10 warsztatów. Rekrutacja trwa do 19 lutego.
W miłej i bezpiecznej atmosferze przy wsparciu profesjonalistów Twoje dziecko może rozwinąć swoje umiejętności społeczne, poprawić funkcjonowanie w szkole i uwierzyć w siebie.
Zajęcia ruszają od 22.02.2015 w grupie od 6 do 10 osób.

II.Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, przeżywającej trudności w relacjach rówieśnikami i w relacjach z dorosłymi.

Czemu służy?

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji osobistych i społecznych uczestników, zwiększenie komfortu bycia w grupie rówieśniczej i poprawa relacji z dorosłymi. W czasie zajęć uczestnicy będą:

 • poznawać swoje potrzeby i swoje mocne strony,
 • uczyć się nazywać i wyrażać emocje,
 • rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji,
 • pracować nad wyznaczaniem swoich granic i szanowaniem granic innych,
 • uczyć się wyznaczania celów i motywować się do osiągania ich, a także radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami,
 • wzmacniać swoje poczucie wartości i pracować na świadomym budowaniem własnego wizerunku.

Zajęcia mają formę warsztatów, umożliwiającą przetrenowanie poszczególnych umiejętności w bezpiecznych i życzliwych warunkach oraz wymianę doświadczeń i pomysłów.

Zakres tematyczny:

 • Moje ja (?)
 • Co się ze mną dzieje, czyli zrozumieć swoje emocje i zachowania.
 • Mocne i słabe strony: jak korzystać z tej wiedzy?
 • Jak się skutecznie komunikować i po co?
 • Poczucie własnej wartości: skąd się bierze, jak je budować, świadomy wizerunek.
 • Relacje z bliskimi, rodziną i rówieśnikami.
 • Moja przestrzeń psychologiczna, stawianie granic i przestrzeganie granic innych.
 • Trudne sytuacje: jak sobie z nimi radzić.
 • Sposoby redukowania stresu.
 • Jak wyznaczać cele?
 • Skąd brać motywację do działania?

Cena :80 zł za pojedyncze zajęcia (100 min.). Cykl składa się z 10 warsztatów.

Zajęcia ruszają od 22.02.2015 w grupie od 6 do 10 osób. Rekrutacja trwa do 19 lutego.