Dzieci i młodzież

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Dzieci, młodzież i opiekunowie.

Z jakich usług możesz skorzystać:

  • diagnoza zaburzeń rozwojowych, diagnoza trudności szkolnych, wsparcie w trudnościach w relacjach z rówieśnikami i dorosłym , rozstanie rodziców, choroba lub śmieć w rodzinie, kryzysy i traumy,
  • problemy edukacyjne – diagnoza, reedukacja,
  • kłopoty z odżywianiem, nerwice, depresja i inne zaburzenia,
  • edukacja i wsparcie w zakresie prawidłowego żywienia,
  • wsparcie i edukacja dla rodziców małych dzieci,
  • grupowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców.