Rozwój zawodowy

Kto może skorzystać?

Oferta naszych specjalistów kierowana jest do osób aktywnych zawodowo, chcących rozwinąć lub całkowicie zmienić swoją ścieżkę kariery, nastolatków planujących kierunek edukacji oraz towarzyszących im rodziców, osób bezrobotnych bądź powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Z jakich usług możesz skorzystać?

Nasz zespół tworzą doradcy zawodowi, psychologowie i coachowie, oferujący wsparcie w wyznaczeniu i osiągnięciu celów zawodowych.

W jakich sytuacjach możemy pomóc?

 • Chcesz zmienić pracę, przekwalifikować się lub ubiegasz się o awans.
 • Wracasz na rynek pracy np. po urlopie wychowawczym.
 • Planujesz stać się przedsiębiorcą.
 • Chcesz poznać swoje mocne i słabe strony.
 • Podejmujesz decyzje edukacyjne, wybierasz kierunek studiów.
 • Zauważyłeś symptomy wypalenia zawodowego lub chronicznego stresu.
 • Chcesz przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny.
 • Chcesz konstruktywnie towarzyszyć dziecku w wyborze szkoły i ścieżki zawodowej.

Coaching kariery

Z coachingu kariery mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni jak i firmy (w ramach projektów outplacementu dla pracowników odchodzących z firmy). Celem coachingu kariery jest zwiększenie świadomości w kreowaniu własnej kariery zawodowej. Program umożliwia rozpoznanie i właściwe ukierunkowanie posiadanego potencjału, co pozwala wzmocnić własną wiarygodność na rynku pracy.

Na coaching kariery mogą składać się następujące działania:
– bilans dotychczasowych doświadczeń,
– diagnoza kompetencji,
– diagnoza potencjału zawodowego,
– strategia rozwoju kariery

W ramach coachingu kariery oferujemy również międzynarodowe metody diagnostyczne do oceny potencjału oraz obszarów do rozwoju m.in. Hogan Assessment Systems, Dimensions – Kwestionariusz Osobowości Zawodowej, Elements – Testy zdolności Werbalnych, Numerycznych i Logicznych.
Usługi diagnostyczne związane z wykorzystaniem powyższych narzędzi psychometrycznych oferowane są za dodatkową opłatą.

Doradztwo Zawodowe:

Doradztwo zawodowej jest usługą skierowaną do klientów indywidualnych, którzy są najczęściej na początku swojej drogi zawodowej. Doradca zawodowy udziela porad ułatwiających wybór kierunku kształcenia oraz potencjalnego zawodu. Pomaga również w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowuje do rozmów rekrutacyjnych z potencjalnym pracodawcą. Doradztwo zawodowe może być realizowane w ramach spotkań indywidualnych oraz w przypadku rodzin w formie spotkań grupowych.

Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły i zawodu? program dla rodziców:

Ta usługa skierowana jest do rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu kariery zawodowej swoich dzieci. Mocno wierzymy i wspieramy ideę wspólnej, rodzinnej pracy w określeniu celów dziecka dotyczących wyboru kierunku nauki oraz potencjalnego zawodu.

Podczas realizacji programu:

 •  rodzic aktywnie uczestniczy w procesie planowania rozwoju zawodowego swoich dzieci,
 •  dzieci wraz z rodzicami wspólnie omawiają poziom dopasowania pomiędzy celami zawodowymi a środkami dostępnymi do ich realizacji,
 • dzieci wraz z rodzicami wspólnie określają cele i przygotowują wspólny plan działania.

Spotkania rodzinne prowadzone są przez doradcę zawodowego.

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR):

Podstawowym założeniem tego nurtu jest to, że Klient wspólnie z terapeutą pracują nad skonstruowaniem jak najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której aktualnie znajduje się Klient. Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Terapeuta dąży jednak w swojej pracy do tego, aby czas trwania był jak najkrótszy w stosunku do możliwości Klienta w osiąganiu celu terapii. Kierunek ich wspólnej pracy uzależniony jest od tego, co Klient uważa za najważniejsze dla niego samego. To właśnie Klient jest tą osobą, która wyznacza cele oraz postępy w terapii, a także decyduje o tym, w jakim momencie terapię zakończyć. Najważniejsze założenia tego nurtu terapeutycznego, to:
Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.