Psychoterapeuta

DOMINIKA AMBROZIEWICZ -WNUK

psycholog , psychoterapeutka, kandydatka na członka w Instytucie Analizy Grupowej  Rasztów.

Ma 45 lat, od  23 lat pracuje z dorosłymi, nastolatkami i ich opiekunami. Prowadzi praktykę prywatną , związana jest z warszawskimi organizacjami pozarządowymi  Fundacją La Strada, Fundacją Dobrych Praktyk,  Ośrodkiem ” Kąt ” .

Prowadzi psychoterapię indywidualną i konsultacje psychologiczne,  pracuje pod superwizją. Trzeci rok w  treningu psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty indywidualnej i grupowej psychoterapii analitycznej. Instytut posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DAMIAN SZESTOPAŁKO,

psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP

Specjalizuje się w pracy z rodzinami i parami w zakresie każdej problematyki. Terapie indywidualne prowadzi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tymi, którzy własne problemy łączą z relacjami rodzinnymi. Prowadząc psychoterapię opiera się głównie na dorobku szkół: systemowych, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Do terapii przyjmuje rodziny i pary: z problematyką odżywiania (anoreksja, bulimia), z problematyką zaburzeń afektywnych (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), z problematyką okołorozwodową, z zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, z konfliktami międzypokoleniowymi, z problematyką wychowawczą i szkolną dziecka, z chęcią działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Absolwent Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał między innymi w II Zespole Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych modułach zajęciowych, kursach i szkoleniach. Uczestniczył w realizacji programów pomocowych zajmując się psychoterapią rodzinną, par, indywidualną oraz grupową.

PATRYCJA KUROWSKA-KOWALCZYK

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta – Seksuolog Warszawa

Zajmuje się seksuologią rozwojową, interwencjami, psychoterapią, prowadzi grupy i treningi terapeutyczne, edukacyjne, interpersonalne, a także indywidualne konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
Związana od lat z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Współautorka programów szkoleń i warsztatów. Biegła sądowa z zakresu psychologii i seksuologii.

Absolwentka Wydziału Psychologi Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Barbara ŻAK

Pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych. Pomoc dla rodziców nastolatków Warszawa

Ukończyła Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP). Jest realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD.Pracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze, przeżywają trudności  w relacjach z dziećmi, chcą zmienić swój sposób wychowywania (pracy z dzieckiem) i szukają pomocy i wsparcia.

Mirosława GORGOL-BUJALSKA

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia.

Od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi i dorosłymi w sytuacji kryzysu i problemów w rodzinie oraz z trudnościami w relacjach interpersonalnych. Od 19 lat związana zawodowo z Fundacją Dzieci Niczyje/ obecnie Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuje terapeutycznie z dziećmi doświadczającymi przemocy, w tym przemocy seksualnej, rówieśniczej oraz ich rodzinami. Prowadzi grupy psychoedukacyjne i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet-matek dzieci doświadczających przemocy. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się problematyką krzywdzenia dzieci i przemocy w rodzinie m.in. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, sędziów, prokuratorów. Superwizuje zespoły interdyscyplinarne, zespoły pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, zespoły psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacji pozarządowych.