Psychoterapeuta

DOMINIKA AMBROZIEWICZ -WNUK

psycholog , psychoterapeutka, kandydatka na członka w Instytucie Analizy Grupowej  Rasztów.

Ma 45 lat, od  23 lat pracuje z dorosłymi, nastolatkami i ich opiekunami. Prowadzi praktykę prywatną , związana jest z warszawskimi organizacjami pozarządowymi  Fundacją La Strada, Fundacją Dobrych Praktyk,  Ośrodkiem ” Kąt ” .

Prowadzi psychoterapię indywidualną i konsultacje psychologiczne,  pracuje pod superwizją. Trzeci rok w  treningu psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty indywidualnej i grupowej psychoterapii analitycznej. Instytut posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DAMIAN SZESTOPAŁKO,

psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP

Specjalizuje się w pracy z rodzinami i parami w zakresie każdej problematyki. Terapie indywidualne prowadzi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tymi, którzy własne problemy łączą z relacjami rodzinnymi. Prowadząc psychoterapię opiera się głównie na dorobku szkół: systemowych, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Do terapii przyjmuje rodziny i pary: z problematyką odżywiania (anoreksja, bulimia), z problematyką zaburzeń afektywnych (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), z problematyką okołorozwodową, z zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, z konfliktami międzypokoleniowymi, z problematyką wychowawczą i szkolną dziecka, z chęcią działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Absolwent Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał między innymi w II Zespole Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych modułach zajęciowych, kursach i szkoleniach. Uczestniczył w realizacji programów pomocowych zajmując się psychoterapią rodzinną, par, indywidualną oraz grupową.

PATRYCJA KUROWSKA-KOWALCZYK

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta – Seksuolog Warszawa

Zajmuje się seksuologią rozwojową, interwencjami, psychoterapią, prowadzi grupy i treningi terapeutyczne, edukacyjne, interpersonalne, a także indywidualne konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
Związana od lat z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Współautorka programów szkoleń i warsztatów. Biegła sądowa z zakresu psychologii i seksuologii.

Absolwentka Wydziału Psychologi Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

IWONA KUŚ

Psycholog, psychoterapeuta (nurt poznawczo-behawioralny z elementami terapii schematu)

Posiadam doświadczenie kliniczne i biznesowe. Pracuję z osobami dorosłymi, które odczuwają trudność w radzeniu sobie z problemami natury zarówno osobistej jak i zawodowej: zaburzenia depresyjne i lękowe, OCD, zaburzenia odżywiania, żałoba, zaniżona samoocena, przewlekły stres związany z wykonywaną pracą, poczucie bezradności po utracie pracy lub trudności w planowaniu dalszego przebiegu kariery zawodowej.

Absolwentka psychologii (Uniwersytet SWPS); członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; staże kliniczne: Całodobowy Oddział Psychiatryczny i Oddziale Rehabilitacji w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”, Oddział Chorób Afektywnych, Oddział Całodobowy oraz Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; szkolenia Terapii Schematów osób dorosłych dla zaburzeń osobowości: narcystyczna, typu borderline, obsesyjno-kompulsyjna, unikająca i zależna; wieloetapowe szkolenie certyfikacyjne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w  trakcie szkolenia do certyfikatu w nurcie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej); akredytowane szkolenie dla mediatorów (Polskie Centrum Mediacji). Od wielu lat uczestniczę w warsztatach oraz seminariach dla branży  psychologicznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Barbara ŻAK

Pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych. Pomoc dla rodziców nastolatków Warszawa

Ukończyła Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP). Jest realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD.Pracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze, przeżywają trudności  w relacjach z dziećmi, chcą zmienić swój sposób wychowywania (pracy z dzieckiem) i szukają pomocy i wsparcia.

Mirosława GORGOL-BUJALSKA

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia.

Od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi i dorosłymi w sytuacji kryzysu i problemów w rodzinie oraz z trudnościami w relacjach interpersonalnych. Od 19 lat związana zawodowo z Fundacją Dzieci Niczyje/ obecnie Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuje terapeutycznie z dziećmi doświadczającymi przemocy, w tym przemocy seksualnej, rówieśniczej oraz ich rodzinami. Prowadzi grupy psychoedukacyjne i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet-matek dzieci doświadczających przemocy. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się problematyką krzywdzenia dzieci i przemocy w rodzinie m.in. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, sędziów, prokuratorów. Superwizuje zespoły interdyscyplinarne, zespoły pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, zespoły psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacji pozarządowych.