Psychiatra

JOANNA MIKULSKA,
Psychiatra Warszawa

Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (natręctw), zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, ADHD u osób dorosłych, problemów związanych z zespołem Aspergera, pomocy osobom doświadczającym przemocy i po innego rodzaju traumatycznych wydarzeniach.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizowała się i przez wiele lat pracowała w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie pracuje w poradni przyklinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, NZOZ Centrum CBT oraz prowadzi konsultacje psychiatryczne dla ofiar przemocy w „Niebieskiej Linii”. Odbyła szkolenie terapeutyczne z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Prowadzi leczenie farmakologiczne i psychoterapię zaburzeń psychicznych, diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 16-18 lat (także w jęz. angielskim).

Psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.