Coach

patrycja_szelag_jaroszPATRYCJA SZELĄG-JAROSZ,
coach, trener rozwoju osobistego, psycholog

Od 2007 roku zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w zakresie wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, aktywizacji zawodowej oraz coachingu. Specjalizuje się w obszarze life coachingu, wspierając klienta w podnoszeniu jakości życia, wzmocnieniu poczucia własnej wartości i aktywnej samooceny, zachowaniu równowagi życiowej oraz efektywnym radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

iwona_kuś

IWONA KUŚ,

Psycholog, psychoterapeuta (nurt poznawczo-behawioralny z elementami terapii schematu)

Posiadam doświadczenie kliniczne i biznesowe. Pracuję z osobami dorosłymi, które odczuwają trudność w radzeniu sobie z problemami natury zarówno osobistej jak i zawodowej: zaburzenia depresyjne i lękowe, OCD, zaburzenia odżywiania, żałoba, zaniżona samoocena, przewlekły stres związany z wykonywaną pracą, poczucie bezradności po utracie pracy lub trudności w planowaniu dalszego przebiegu kariery zawodowej.

Absolwentka psychologii (Uniwersytet SWPS); członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; staże kliniczne: Całodobowy Oddział Psychiatryczny i Oddziale Rehabilitacji w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”, Oddział Chorób Afektywnych, Oddział Całodobowy oraz Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; szkolenia Terapii Schematów osób dorosłych dla zaburzeń osobowości: narcystyczna, typu borderline, obsesyjno-kompulsyjna, unikająca i zależna; wieloetapowe szkolenie certyfikacyjne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w  trakcie szkolenia do certyfikatu w nurcie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej); akredytowane szkolenie dla mediatorów (Polskie Centrum Mediacji). Od wielu lat uczestniczę w warsztatach oraz seminariach dla branży  psychologicznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.