Dotychczasowa współpraca

Założycielki Busoli, Patrycja Szeląg-Jarosz i Dominika Ambroziewicz-Wnuk współpracowały z:

Patrycja Szeląg Jarosz
Patrycja Szeląg Jarosz
 • Dominika Ambroziewicz - Wnuk
  Dominika Ambroziewicz – Wnuk

  Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych,
 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
 • Urzędem Miasta Poznań,
 • Polską Radą Ekumeniczną,
 • Ośrodkiem Interwencji Poznania,
 • Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia Mława,
 • Urzędem ds. Cudzoziemców.
 • Fundacją La Strada,
 • Fundacją Dzieci Niczyje,
 • Stowarzyszeniem Integracja,
 • Stowarzyszeniem  na Rzecz Dziewcząt i Kobiet im. Marii Niepokalanej,
 • Stowarzyszeniem Hej, koniku,
 • Fundacją Dobrych Praktyk.