Grupa wsparcia dla osób dotkniętych problemem współuzależnienia

Dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn żyjących w bliskich relacjach z osobami cierpiącymi na uzależnienie.

Udział w grupie poprzedzają spotkania kwalifikacyjne – spotkanie indywidualne, koszt spotkania 60 zł.

Cel spotkań grupowych.

  1. Wsparcie emocjonalne uczestników grupy i inne oddziaływania samopomocowe.
  2. Edukacja w zakresie problemu współuzależnienie jego mechanizmów i konsekwencji dla jakości życia i relacji społecznych uczestników.
  3. Nabywanie umiejętności i kompetencji w procesie przezwyciężania sytuacji problemowych wynikających z procesu współuzależnienia.
  4. Aktywne przeciwdziałanie izolacji społecznej uczestników z powodu trudnych doświadczeń życiowych uczestników, poczucia wstydu i stygmatyzacja.
  5. Odbudowywanie zaufania do siebie i innych, wzmacnianie własnego wizerunku, poczucia sprawstwa, poczucia wartości.
  6. Nabycie przez uczestników ( ponownie ) umiejętności wyrażania i odczuwania radości z życia.
  7. Przeciwdziałanie takim schorzeniom jak nerwice, depresja.

Grupa to minimalnie 8 – maksymalnie 10 osób.

Czas trwania spotkania 2 h raz w tygodniu, koszt spotkania 60 zł.

Grupę poprowadzi Pan Damian Szestopałko.