Grupa rozwoju osobistego dla dzieci (klasy 1-3)

Dla kogo?

Zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, przeżywającej trudności w relacjach rówieśnikami i w relacjach z dorosłymi.

Czemu służy?

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji osobistych i społecznych uczestników, zwiększenie komfortu bycia w grupie rówieśniczej i poprawa relacji z dorosłymi. W czasie zajęć uczestnicy będą:

  • poznawać swoje potrzeby
  • uczyć się nazywać i wyrażać emocje
  • poznawać swoje mocne strony,
  • rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji,
  • pracować nad wyznaczaniem swoich granic i szanowaniem granic innych,
  • uczyć się wyznaczania celów i motywować się do osiągania ich, a także radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami,
  • wzmacniać swoje poczucie wartości i pracować na świadomym budowaniem własnego wizerunku.

Zajęcia mają formę warsztatów, umożliwiającą trenowanie poszczególnych umiejętności w bezpiecznych i życzliwych warunkach sprzyjających wymianie doświadczeń i pomysłów.

Cena :80 zł za pojedyncze zajęcia (90 min.)

Cykl tygodniowy 5 warsztatów codziennie . Całkowity koszt 400zł.

Dostępne terminy:

Turnus 1 – zajęcia ruszają od 04.07.2016 w grupie od 6 do 10 osób. Rekrutacja trwa do 20.06.2016.

Turnus 2 – zajęcia ruszają od 01.08.2016 w grupie od 6 do 10 osób. Rekrutacja trwa do 15.07.2016.