Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-13 lat

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-13 lat

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-10 i 11-13 (grupy klasy 1-3 i 4-6) Dla kogo? Dzieci przeżywające trudności w relacjach z rówieśnikami lub/i dorosłymi, mające problemy w obszarze emocji i zachowania. Czemu służy? Zdobywanie i podnoszenie umiejętności społecznych w grupie, Poprawa jakości kontaktów interpersonalnych, Wzmocnienie poczucia własnej wartości, Poprawa funkcjonowania w realiach szkolnych, […]

Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży

Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży

Dla kogo? Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, przeżywającej trudności w relacjach rówieśnikami i w relacjach z dorosłymi. Czemu służy? Celem zajęć jest podniesienie kompetencji osobistych i społecznych uczestników, zwiększenie komfortu bycia w grupie rówieśniczej i poprawa relacji z dorosłymi. W czasie zajęć uczestnicy będą: poznawać swoje potrzeby i swoje mocne strony, uczyć się nazywać […]